Check-in date cannot be in the past!
Check-out date has to be after check-in date!
{{ numGuests }} gäst gäster
Stäng fönstret

Rest and Fly bokningsinformation

OBS! Vi har för närvarande tekniska problem vilket kan innebära att du får besked om att hotellet är fullbokat, även om så inte är fallet. Om du får detta besked ber vi dig ta kontakt med oss på info@restandfly.com eller 08-550 555 05 så hjälper vi dig med bokningen.

Grundpriset är alltid upp till 10 timmar för ett nattrum. Barn mellan 0 - 3 år bor gratis. Barn från 4 får betala samma pris som för vuxna.

Varmt välkomna att boka vid Rest and Fly!

Bokningsvillkor (PDF*)

Nästa steg

Miljö

Miljöengagemang

På Rest and Fly tänker vi grönt. På den här sidan kan du läsa om hur vi aktivt engagerar oss för att minimera miljöpåverkan.

Transporter

Genom att Rest and Fly är beläget i flygplatsens terminaler behöver våra gäster ingen transfer mellan flygplatsen och hotellet. Genom specialerbjudande för parkering i P-huset vid terminal 4 i samarbete med LFV, kan våra gäster som kommer med egen bil parkera med gångavstånd till hotellet. Dessutom finns möjligheten att anlända till flygplatsen med tåg eller andra kollektiva färdmedel.

Ett tips till våra gäster!

Som gäst bör du tänka på att det är bättre ur miljösynpunkt att åka kollektivt, med taxi eller att köra egen bil och parkera bilen på Arlanda under resan, än att få skjuts till flygplatsen med någon som sedan kör med ”tom” bil tillbaka.

Leverantörer

Inriktade mot enbart boende kan vi minimera antalet leverantörer och därmed antalet leveranser. Vi planerar även våra inköp för att samla ihop till större beställningar och minimera antalet leveranstillfällen. Våra största leverantörer är Textilia som sköter tvätt av textilier, Norrpartner som levererar förbrukningsmaterial för städ. Båda företagen är miljöcertifierade enligt ISO 14000:1.

Förbrukningsmaterial

Vi använder oss i stor utsträckning av mikrofibertrasor och mikrofibermoppar vid städning vilket innebär att användandet av rengöringsmedel kan minimeras. De produkter vi ändå måste använda oss utav är i största möjliga utsträckning miljömärkta.

De pappershanddukar och det toalettpapper som används är miljömärkta och producerade i Sverige. För att minimera förbrukningen av pappershanddukar på toaletterna har vi där det är praktiskt möjligt ersatt dessa med handdukstorkar.

Energi

Våra lokaler värms av fjärrvärme som produceras till 100 % av biobränsle och den el som vi förbrukar har ursprungsgaranti som innebär att den har producerats enbart med förnybara energikällor. Detta innebär att nettoutsläppet av koldioxid för uppvärmningen och elen kan anses vara noll.

För att minimera vår elförbrukning har vi bytt ut våra sänglampor mot nya armaturer med LED-belysning vilket innebär en förbrukning på ca 3 watt mot tidigare 35 watt per lampa. Vi byter även löpande ut de vanliga glödlamporna i takarmaturerna i rummen mot energisparlampor vilket minskar energiförbrukningen från 60 watt till 11 watt per lampa.  Sedan tidigare använder vi oss även av energisparlampor i korridorbelysningen.

Sopor

Vi källsorterar våra sopor med målsättningen att öka mängden avfall som går till materialåtervinning istället för till förbränning. På detta område arbetar vi med att hitta en praktisk genomförbar lösning för att kunna öka källsorteringen av de sopor som våra gäster slänger i sopkorgen på rummet.

Miljöpolicy

Rest and Fly ska alltid sträva efter att minska sin miljöpåverkan. Detta sker främst genom att minimera energianvändning, transporter och kemikalieanvändning samt genom källsortering av sopor. För att detta skall uppnås skall företaget alltid väga in miljöhänsyn i de beslut som fattas och alltid arbeta för att kontinuerligt förbättra verksamheten ur mijösynpunkt.

Om företaget